Förberedelserna pågår i full fart för bauma CHINA 2020

Förberedelserna för bauma KINA fortskrider på full hastighet. Den 10: e internationella mässan för byggmaskiner, byggmaterialmaskiner, gruvmaskiner, entreprenadmaskiner kommer att hållas den 24 till 27 november 2020 i Shanghai New International Expo Center (SNIEC).

55

Sedan det lanserades redan 2002 har bauma CHINA utvecklats till det största och viktigaste branschevenemanget i hela Asien. 3 350 utställare från 38 länder och regioner visade upp sina företag och produkter till över 212 000 besökare från Asien och över hela världen vid det föregående evenemanget i november 2018. Det ser ut som om bauma CHINA 2020 också kommer att uppta hela tillgängliga utställningsutrymme, totalt cirka 330 000 kvadratmeter.De aktuella registreringssiffrorna är betydligt högre än de var vid denna tidpunkt för det föregående evenemanget vad gäller antalet utställare och mängden utställningsutrymme som har reserverats,säger utställningsdirektör Maritta Lepp.

66

Ämnen och utveckling

bauma CHINA kommer att fortsätta på den väg som redan lagts av bauma i München när det gäller aktuella ämnen och innovativa utvecklingar: Digitalisering och automatisering är de viktigaste drivkrafterna för utveckling inom byggmaskinerindustrin. Som sådan kommer smarta och lågutsläppsmaskiner och fordon med integrerade digitala lösningar att vara starkt hos bauma CHINA. Ett hopp när det gäller teknisk utveckling förväntas också som en följd av ytterligare skärpning av utsläppsnormer för oväderliga dieselfordon, som Kina har meddelat kommer att införas i slutet av 2020. Byggmaskiner som uppfyller de nya standarderna kommer att visas på bauma KINA och motsvarande uppdateringar kommer att tillhandahållas för äldre maskiner.

Tillstånd och marknadsutveckling

Byggindustrin fortsätter att vara en av de viktigaste pelarna för tillväxt i Kina, och registrerade en ökning i produktionsvärdet under första halvåret 2019 på 7,2 procent jämfört med samma period året innan (hela året 2018: +9,9 procent). Som en del av detta fortsätter regeringen att genomföra infrastrukturåtgärder. UBS förutspår att de statliga infrastrukturinvesteringarna i slutändan har ökat med mer än 10 procent för 2019. Snabbare godkännande av projekt och ökad användning av offentlig-privata partnerskap (PPP) -modeller bör ytterligare stimulera infrastrukturutvecklingen.

Några av de viktigaste inriktningsområdena för infrastrukturåtgärderna inkluderar utvidgning av transportsystem i staden, urbana verktyg, kraftöverföring, miljöprojekt, logistik, 5G och infrastrukturprojekt på landsbygden. Vidare föreslår rapporter att investeringar i artificiell intelligens och i Internet of Things kommer att främjas somnyinfrastruktur strävar efter. Den klassiska utvidgningen och uppgraderingen av vägar, järnvägar och flygresor fortsätter oavsett.

77

Som sådan registrerade byggmaskinerindustrin mycket imponerande försäljningssiffror ännu en gång 2018. Den växande efterfrågan gynnar också internationella tillverkare av byggmaskiner. Importen av entreprenadmaskiner ökade totalt 2018 med 13,9 procent jämfört med året innan till 5,5 miljarder USD. Enligt kinesisk tullstatistik svarade leveranserna från Tyskland för importen till ett sammanlagt värde av 0,9 miljarder US-dollar, en ökning med 12,1 procent jämfört med föregående år.

Den kinesiska industriföreningen förutspår att 2019 i slutändan kommer att präglas av stabil tillväxt, om än inte så hög som tidigare. Det finns uppenbarligen en tydlig trend för ersättningsinvesteringar och efterfrågan tynger mot högkvalitativa modeller.


Posttid: juni 12-2020